ණය ආපසු ගෙවීම

අන්තර්ජාලය හරහා
අන්තර්ජාල බැංකු හරහා
මුදල් මගින්
alarm clock
නියමිත වෙලාවට ගෙවා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගන්න
කරුණාකර නියමිත වෙලාවට ගෙවීමට අමතක නොකරන්න. දැනට පවතින ගිවිසුමට අදාල සම්පුර්ණ මුදල ගෙවා අවසන් කල සැණින්, ඔබට නැවත ණය මුදලක් ඉක්මනින් ලබාගත හැක.
අවවාදයයි!
වංචාකරුවන් සහ වංචනික ගිණුම් වලින් පරිස්සම් වන්න!
ඔබගේ ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා කෑෂ්වැගන් කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය තහවුරු කරන්න. ඔබට ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා ණය මුදලට අදාල ගිවිසුම් අංකය යොමු අංකය (reference no) ලෙස භාවිතා කරන්න. ඔබ ණය මුදලක් සදහා අයදුම් කිරීමේදී කෑෂ්වැගන් වෙතින් ඔබට ලබාදුන් ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය පමණක් භාවිතා කරන්න. වංචනික චේතනාවෙන් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් එවන ලද වෙනත් අංක නොසලකා හරින්න. වැරදි ගෙවීම් විස්තර සහිතව සිදුකල ගෙවීම් කිසිවක් කෑෂ්වැගන් විසින් තහවුරු නොකෙළේ.
කෑෂ්වැගන් මොබයිල් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන අමතර විශේෂාංග ලබා ගන්න
  • ඔබගේ ඊළඟ ගෙවීම අතපසු නොකරන්න
  • ඉක්මනින් මුදල් ලබාදීම
  • නැවත අයදුම් කරන්නන්ට විශේෂ දීමනා
අප හා සම්බන්ධ වන්න
ඔබගේ සියලුම විමසීම් සදහා Cashwagon නියෝජිතයකු සමග සම්බන්ධ වන්න.
අප සමඟ සම්බන්ධව සිටින්න
FASL අනුබද්ධ සාමාජිකත්වය
සම්බන්ධතා
ලිපිනය
අංක 752/5, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ 09
සඳුදා - ඉරිදා
08:00 පෙ.ව - 08:00 ප.ව
කෑෂ්වගන් ජංගම යෙදුම
අප අන්තර්ජාතික සමාගමකි
Sri Lanka
Philippines
Malaysia
Vietnam
Indonesia
India
©2019 ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීතිය යටතේ සංස්ථාපිත හා ලියාපදිංචි කළ, කොළඹ සමාගම් රෙජිස්ටාර් මගින් අනුමත අංක PV119833 යටතේ ලියාපදිංචි සමාගමකි. ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම මගින් ණය ගැතියන් හා ණය දෙන්නන් හට අන්තර්ජාලය තුලින් සම්බන්ධ වීමට අවකාශයක් සපයන අතර ණය ලබාදෙන්නෙකු හෝ ණය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ණය පහසුකම් සපයයි. ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම විසින් "කෑෂ්වැගන්" සන්නම් නාමය, ලාංඡනය සහ වෙළඳ ලකුණ යටතේ ඇති ක්‍රියාත්මක වෙයි.