පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම මැයි 15 2018

පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මගින් ඔබ විසින් අපගේ වෙබ් අඩවිය වන www.cashwagon.lk හෝ වෙනත් මාධ්‍යයක් මඟින් අප වෙත ලබාදෙන පෞද්ගලික තොරතුරු කෑෂ්වැගන් විසින් එකතු කරන ලද සහ භාවිත කරන ආකාරය විස්තර කරනු ලබයි. එසේම එමඟින් අප විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිත කරන ආකාරය සහ ඔබ විසින් එකී තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේද යන්න හා සම්බන්ධව ඔබ වෙත ඇති තෝරා ගැනීම් ද විස්තර කරනු ලබයි. වෙබ් අඩවිය වෙත ප්‍රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම මඟින් ඔබ විසින් මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය කියවනු ලැබූ බවට අඟවනු ලබන අතර මෙම ප්‍රතිපත්තිය මගින් විස්තර කරන ආකාරයට අප විසින් සිදුකරන එකතු කිරීම්, භාවිතය, හෙළිදරව් කිරීම, ගබඩා කිරස්ම හා ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව ඔබ විසින් ප්‍රකාශිතවම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරනු ලබයි.

 

 1. පෞද්ගලික තොරතුරු නොවිකිනීම

කෑෂ්වැගන් විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු වෙනත් කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට කුලියට දීම හෝ විකිණීම සිදු නොකරයි.

 

 1. ඔබ විසින් ණය සඳහා අයදුම් කිරීමේ දී සපයන ලබන තොරතුරු

වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ විසින් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සඳහා අයදුම් කරනු ලැබීමේදී ඔබව විශේෂිතව (අසමසම) ආකාරයෙන් හඳුනාගැනීමට, ණය තහවුරු කරගැනීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයන් සහතික කිරීමට අවශහ් මූලික තොරතුරු අප විසින් ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය හරහා එකතු කරනු ලබයි. පහත 5 වන වගන්තියෙන් දක්වන ලබන පරිදි හැරුණු විට කෑෂ්වැගන් විසින් ඔබගේ ස්වකීය කැමැත්තෙන් තොරව ඔබගේ පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ ණය ගනුදෙනු කිරීමේ තොරතුරු වෙනත් තෙවන පාර්ශවයක් වෙත හෙළිදරව් නොකරනු ලබයි.

 

 1. කුකීස් සහ වෙබ් බීකන්ස් මඟින් ලබාගන්නා තොරතුරු

කුකීස් යනු ඔබ විසින් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේ  ඔබට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙනු වස් ඔබගේ පරිඝණකයේ තොරතුරු ගබඩා කරනු ලබනු වස් වෙබ් අඩවිය විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන කුඩා ලේඛන ලිපිගොනුවක් වේ. බොහෝ වෙබ් අඩවිවලට සමාන ආකාරයෙන් ඔබ විසින් ඔබගේ බ්‍රව්සරය සක්‍රීය කිරීම මගින් කෑස්වැගන් ස්වාධීනව සහ කුකීස් යොදා ගනිමින් වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන්නන්ට අවශ්‍ය මාර්ගය, පරිශීලනය කරන ලද වෙබ් පිටු, අයිපී (IP) ලිපිනයන් නිර්මාණය කර ගැනීම, බ්‍රව්සරයේ ආකාරය, බ්‍රව්සරයේ භාෂාව සහ පරිශීලනය කරන්නා විසින් පරිශීලනය කරන ලද දිනය සහ වේලාව වැනි නිශ්චිත තාක්ෂණික තොරතුරු 3වන පාර්ශවයකගේ උපකරණ සහ වැඩසටහන් මාර්ගයෙන් එකතු කරනු ලබයි. මෙම තොරතුරු කෑෂ්වැගන් වෙත නව ප්‍රවනතාවයන් හඳුනාගැනීමට, වෙබ් අඩවියේ සහ වැඩසටහන්වල අදාල ප්‍රදේශයන් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතර එය බොහෝ වෙබ් අඩවි මඟින් භාවිත කරන පොදු විශ්ලේෂණයක් වේ. ඔබ විසින් කුකීස් අක්‍රීය කරනු ලබන්නේ නම්, වෙබ් අඩවිය අපේක්ෂා කරනු ලබන පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන අතර, ඒ මන්ද යත් කෑෂ්වැගන් විසින් ඔබ විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික වාරය ගොනු කරගැනීම සඳහා ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ වන අවස්ථාවේ දීම කුකීස් විසින් භාවිත කරනු ලබයි.

වෙබ් බීකන්ස් යනු, කුකීස් හි ක්‍රියාකාරිත්වයට සමාන වන අසමසම හඳුනාගැනීමක් ඇති කුඩා ග්‍රැෆික් නිර්මාණයන් වන නමුදු මෙය ඔබගේ පරිඝණකයේ ගබඩා කරනු ලැබීම වෙනුවට, නොපෙනන ආකාරයෙන් වෙබ් පිටුවල සවිකර ඇති අතර මෙම වගන්තිය අවසන් වන තිත තරම් වන ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වේ. වෙබ් බීකන්ස් අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නන්ගේ අන්තර්ජාලය තුළ සිදුකරන හැසිරීම් හසුකර ගනී. කෑෂ්වැගන් විසින් ඒවා අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නන්ගේ අන්තර්ක්‍රියා වඩාත් හොදින් හදුනාගැනීමට සහ එවැනි යම් පරිශීලකයෙක් විසින් අදාල වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රවේශ වී ඇත්තේ එවැනි යම් නිශ්චිත පරිශීලකයින් විසින් වෙබ් අඩවිය වෙත ප්‍රවේශ වී තිබෙන්නේ අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සඳහා වන සම්බන්ධතා මගින් දැයි දැනගැනීම වැනි අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සමඟ නිරත වනු ලැබීමට (විද්‍යුත් සන්නිවේදනයන් ඇතුලත් වන පරිදි නමුදු ඊට සීමා නොවී) භාවිත කරනු ලබයි. කෑෂ්වැගන් විසින් මෙම තොරතුරු ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ (ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ) කෑෂ්වැගන් වෙත ඇති දැන්වීම් ප්‍රමාණයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යොදා ගනී. ඔබ විසින් ඔබගේ බ්‍රව්සරයේ ප්‍රමුඛතාවයන් අදාල එකතුව වෙත යොමු කරනු ලැබිය යුතු වන අතර, මෙම සොයාගනු ලැබූ තොරතුරු දැන්වීම් ප්‍රචාරණය ඉලක්කගත පරමාර්ථයන් උදෙසා භාවිත කරනු ලැබිය හැකිය.

කෑෂ්වැගන් විසින් කුකීස් නැවත-වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහා යොදා ගනු ලබන අතර අදාල කුකීස් ඔබගේ බ්‍රව්සරය මත තබා සංඥාවක් දීමෙන් ඔබ විසින් අදාල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන බව අඟවයි. මෙමඟින් ඔබ විසින් දැන්වීම් සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය සපයනු ලබන වෙනත් වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසෙන විට ඔබගේ දැන්වීම් කෑෂ්වැගන් වෙත ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීමේ විකල්පය ඔබ වෙත ලබාදෙනු ලබයි. කෑෂ්වැගන් විසින් බොහොමයක් අන්තර්ජාල බ්‍රව්සරයන් වෙත සොයාගැනීමේ ප්‍රමුඛතාවය “ඩු නොට්” සඳහා සිය සහයෝගය ලබාදෙනු ලබයි. තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් වෙබ් අඩවි සඳහා කුකීස් යොදා ගැනීමේ පරමාර්ථය වන්නේ වෙබ් අඩවි භාවිත කිරීම පහසු කිරීමත් මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මගින් පාලනය නොවන වෙබ් අඩවියේ ඇති සමහර විශේෂිත විශේෂාංගයන් වෙත පිවිසීමට හැකියාව ලබාදීමත්ය. මෙම කුකීස් සම්බන්ධව අපට කිසිදු පාලනයක් නොමැත.

 

 1. විද්‍යයුත් සන්නිවේදනයන්

කෑෂ්වැගන් විසින් කාලයෙන් කාලයට ඔබගේ වත්මන් ණය තත්වයන් මත පදනම්ව ඔබ වෙත අදාල හෙළිදරව් කිරීම්, දැන්වීම්, ලිපිලේඛණ සහ තොරතුරු එවීමට සලස්වයි. (නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ විසින් ලබාගන්නා ලද ණය සම්බන්ධයෙන් වන තහවුරු කිරීම්, ඊ-මේල් ලිපින තහවුරු කිරීම් හෝ මුරපදය වෙනස් කිරීම් හෝ වත්මන් තත්වය හෝ කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් වන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සේවා විමසීම්). වෙබ් අඩවිය මත කෑෂ්වැගන් සමඟ ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමෙන්, ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීම හා අදාලව කෑෂ්වැගන් විසින් සිදුකරන සියලු සන්නිවේදනයන් සහ වැඩසටහන් සඳහා වන සහභාගීත්වය, ඔබ වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් (විද්‍යයුත්) මොබයිල් එස්එම්එස් (SMS), ඊ-මේල් පණිවුඩ හෝ වෙබ් අඩවිය මගින් හෝ ඔබ වෙත සපයනු ලබන බව හෝ ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට ඔබ විසින් එකඟ වනු ලබයි.

වෙබ් අඩවිය සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන්, ඔබට විද්‍යයුත් සන්නිවේදනයන් සඳහා ප්‍රවේශවීමට හැකි බව සහ ඉලොක්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් ඔබ වෙත සපයනු ලබන බව හෝ ලබාදීමට කටයුතු කරන සියලු සන්නිවේදනයන් ලබාගැනීමට ඔබේ කැමැත්ත ලබාදෙන බවට සහ කෑෂ්වැගන් විසින් සපයනු ලබන අන්තර්ජාලය හරහා වන සේවාව භාවිත කරමින් ණය මුදල් ලබාගන්නා බවට ඔබ විසින් පිළිගනු ලබයි. අප විසින් භෞතික තැපෑල මගින් ද ඔබ වෙත සන්නිවේදනයන් ලබාදීමට කටයුතු කරයි.

 

 1. අනුබද්ධිත ආයතන, සේවා සපයන්නන්, ඒජන්තවරුන් සහ නියෝජිතයන් වෙත එළිදරව් කිරීම

අප විසින් මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය මගින් විස්තර කරන ආකාරයට පමණක් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයක් වෙත එළිදරව් කරනු ලබයි. කෑෂ්වැගන් හි අනුබද්ධිත ආයතනයන් සහ කෑෂ්වැගන් හි සේවා සපයන්නන්, ඒජන්තවරුන් සහ නියෝජිතයන් සහ එහි අනුබද්ධිතයන් විසින් ඔවුන්ගේ සේවාවන් කෑෂ්වැගන් වෙත සැපයීමේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔබගේ පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු කොටසක් වශයෙන් හෝ සිද්ධිමය වශයෙන් හෝ ඔවුන්ට සපයනු ලබයි. එවැනි සියලු ප්‍රවේශවීම් මඟින් සුදුසු පරිදී රහස්‍යභාවය පිළිබඳ ගිවිසුම්වලට යටත්ව සිදුවන අතර කෑෂ්වැගන් වෙත සපයනු ලබන සේවාවන් සඳහා පමණක් භාවිත කිරීමට සීමා කරනු ලබයි.

 

 1. නෛතික එළිදරව් කිරීම

මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියට හෝ භාවිත කිරීම පිළිබඳ නියමයන්ට පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කෑෂ්වැගන් විසින් (1) අදාල වන නීති, රෙගුලාසි, නෛතික ක්‍රියාවලිය හෝ රජයේ ඉල්ලීම: (2) කෑෂ්වැගන් හි අයිතිවාසිකම්, දේපල සහ සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කිරීම, බුද්ධිමය දේපල අයිතීන් ඇතුලත් වන පරිදී පරිශීලකයන් සහ අනෙකුත් තැනැත්තන් සහ (3) අපගේ ගිවිසුම් සහ ප්‍රතිපත්තින් බලාත්මක කිරීම හෝ අදාළ කරගැනීම යනාදිය සම්බන්ධයෙන් කෑෂ්වැගන් විසින් අවශ්‍ය පරිදි තොරතුරු එළිදරව් කරන බවට ඔබ විසින් පිළිගත යුතුය: කැමති විය යුතුය සහ එකඟ විය යුතුය.

 

 1. ඔබගේ තොරතුරු භාවිතා කිරීම

ඉහතින් දක්වන ලද පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය මගින් විස්තර කරන ලද පරිදි ඔබගේ තොරතුරු භාවිත කිරීමට (ප්‍රදර්ශනය සහ එළිදරව් කිරීම ඇතුලත්ව) අමතරව, වෙබ් අඩවියේ සහ වැඩසටහන් හි මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා සහ ගනුදෙනු පහසුකම් සැපයීම හෝ පරිශීලකයින්ගේ වෙබ් අඩවි අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම යනාදිය සම්බන්ධයෙන් ඉහත දක්වන ලද මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියේ විස්තර කරන ලද පරිදි කෑෂ්වැගන් විසින් එකතු කරන ලද ඔබගේ තොරතුරු කෑෂ්වැගන් විසින් භාවිත කරනු ලබයි.

  

 1. අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සඳහා ඇති සම්බන්ධතාවය

ඔබ විසින් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබව ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි සම්බන්ධතාවයන් අනුගමනය කරනු ලබන්නේ නම්: (නිදසුනක් ලෙස, ස්වාධීනව මෙහෙයවනු ලබන පේපෑල්, ෆේස්බුක්, ටිවිටර්, බ්ලොගර්, වර්ඩ්ප්‍රෙස්, සේල්ස්ෆොස් සහ අනෙකුත් වෙබ් අඩවි) මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් අදාල නොවේ. උදා:- අනෙක් වෙබ් අඩවිවල ඇති පෞද්ගලිකත්ව පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සහ භාවිතාවන් සහ අනෙක් පාර්ශවයන් පාලනය වනු ලබන ඔවුන්ගේ භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් වන නියමයන් සහ පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති.

 

 1. සුරක්ෂිතභාවය

එස්එස්ල් (SSL) භාවිතා කරමින් තොරතුරු රහස්‍ය කේතනය මඟින් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ හානි, අනිසි සහ අවසරනොලත් ප්‍රවේශය, පෞද්ගලික තොරතුරු එළිදරව් කිරීම සහ වෙනස් කිරීම යනාදිය වැළැක්වීමට උපකාරී කරන පරිපාලනමය සුරක්ෂිතභාවය වැනි භෞතිකමය සහ තාක්ෂණික සුරක්ෂිතභාවයන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කෑෂ්වැගන් විසින් සාධාරණ පියවර ගනු ලබයි. අප විසින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කරනු ලැබීමට සාධාරණ ප්‍රයත්නයන් ගනු ලැබුවද කිසිදු පද්ධතියක් හෝ අන්තර්ජාලය හෝ අනෙකුත් පොදු ජාලයන් මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරස්ම සම්බන්ධයෙන් අපට 110%ක් සහතික විය නොහැකිය.

 

 1. රඳවා තබාගැනීමේ කාලසීමාව

වසර 03 ක කාලසීමාවක් සඳහා වාර්තා තැබීම, බදු සහ ණය වාර්තාකිරීමේ අවශහ්තාවයන් සේම වංචාව වැළැක්වීමේ පරමාර්ථයන් සඳහා, විගණනය සහ දත්ත අඛණ්ඩතාවය වැනි නෛතික අවශහ්තාවයන් සෑහීමට පත්වන ලබන තෙක් වන වැඩි කාලසීමාවක් සඳහා ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රඳවා තබා ගැනීමේ අයිතිය කෑෂ්වැගන් විසින් තමා වෙත රඳවා තබාගෙන ඇත. මීට අමතරව කෑෂ්වැගන් විසින් මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියට අදාල වන පරිදි ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා කාර්යයන් සහ අවශහ්තාවයන් සැපයීම සඳහා සහ පරිශීලකයින්ගේ වෙබ් අඩවි අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කෑෂ්වැගන් වෙත සාධාරණව අවශ්‍යවන්නා වූ එවැනි යම් කාලසීමාවක්  සඳහා කෑෂ්වැගන් විසින් තමා වෙත රඳවා තබාගෙන ඇත. තවද සෘජුවම ඔබව හඳුනානොගන්නා තොරතුරු රඳවා තබාගැනීමේ අයිතිය ද කෑෂ්වැගන් විසින් තමා වෙත රඳවා තබාගෙන ඇත. නිදසුනක් වශයෙන් සමස්තයක් වශයෙන් හෝ නිර්නාමික දත්ත.

 

 1. වෙනස් කිරීම්: අර්ථ නිරූපණය

කෑෂ්වැගන් විසින් මෙම පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය කාලයෙන් කාලයට යාවත්කාලීන කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සිදුකළ හැකිය. යම්කිසි වෙනස්වීමක් සිදුකරනු ලබයි නම් කෑෂ්වැගන් විසින් එවැනි යම් වෙනස්කමක් සිදුකරන ලද දිනය පිළිඹිබු කරන අතර එසේ සිදුකරන ලද යාවත්කාලීන කිරීම “අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම” වශයෙන් අදාල වෙබ් පිටුවේ ඉහළින් පල කරනු ලබයි. අප විසින් යම් ද්‍රව්‍යාත්මක වෙනස්කමක් සිදුකරනු ලැබී නම් අප විසින් ඊ-මේල් පණිවුඩයක් (ඔබගේ ගිණුමෙහි විශේෂිතව දක්වා ඇති ඊ-මේල් ලිපිනයට එවනු ලබයි) මගින්  හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ දැනුම්දීමක් යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නක් හරහා හෝ අදාල වෙනස්වීම බලාත්මක වීමට පූර්වයෙන් දැනුම්දිය යුතුය. කලින් කලට සිදුකරන වෙනස්වීම් සඳහා මෙම වෙබ් පිටුව පරීක්ෂා කිරීමට කාරුණික වන්න.

 

 1. මෙම ගිවිසුමේ සිංහල හා ඉංග්‍රිසි භාෂා පාඪ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති වුවහොත්, එවිට ඉංග්‍රිසි භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතුය.