සේවාවන්

අප ඔබට උපකාර විය හැක්කේ කෙසේද?

අපගේ සේවය

ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීතිය යටතේ සංස්ථාපිත හා ලියාපදිංචි කළ , ලියාපදිංචි සමාගම් අංක PV119833 යටතේ ලියාපදිංචි සමාගමකි. ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම මගින් ණය ගැතියන් හා ණය දෙන්නන් හට අන්තර්ජාලය තුලින් සම්බන්ධ වීමට අවකාශයක් සපයන අතර ණය දෙන්නෙකු හෝ ණය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ණය පහසුකම් සපයයි.

ඔබ අයදුම් කිරීමට පෙර අපගේ ණය ගණනය කිරීමේ ආකෘතිය මාර්ගයෙන් ඔබගේ ණය මුදලෙහි සම්පූර්ණ ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රමාණය පරීක්‍ෂා කර ගත හැක. ඔබ ණයට ගැනීමට කැමති ණය මුදල හා ණය මුදල (ඔබ සුවපහසු ලෙස තෝරා ගන්නා බවට වග බලා ගන්න), පොළිය, සේවා ගාස්තුව සහ සැකසුම් ගාස්තුවක් අය කෙරේ. ඔබ නියමිත වේලාවට ගෙවීම් කළහොත් වෙනත් ගාස්තු අය නොකෙරේ. ඔබ අයදුම් කිරීමට පෙර ණය ආපසු ගෙවීමේ මුළු මුදලම පරීක්ෂා කරන්න, ඔබට නියමිත වේලාවට ආපසු ගෙවිය හැකි බව විශ්වාසයි නම් ණය පමණක් එය පිළිගන්න.

ණය පිළිබදව තොරතුරු

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා කෑෂ්වැගන් ණය පහසුකම් දැනට සපයන්නේ: අවුරුදු 20 සිට 60 දක්වා වයසැති දැනට රැකියාවක නිරතව නැතහොත් ස්ථීර ආදායමක් සහිතව

ඔබට පෞද්ගලික ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ අයදුම් කරන විට පහත සඳහන් විස්තර සූදානම් කරග න්න: 1-පුද්ගලික තොරතුරු; 2-ඔබගේ බැංකු ගිණුම් තොරතුරු.

ඔබේ ණය අනුමත කිරීමෙන් පසු, ඔබගේ බැංකු ගිණුම වෙත මාරු කරන මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි කෙටිපණිවිඩයක් හරහා දැනුම් දෙනු ලබයි.

කෑෂ්වැගන් ණය පහසුකම දැනට රැකියාවක නිරත වී සිටින සහ ශ්‍රී ලංකාව තුල පදිංචිය තහවුරු කළහැකි ලිපිනයක් සහිත සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් හට ලබා ගත හැක.

ඔබට උපකාර කිරීමට අප සැදී පැහැදී සිටිමු. පහත සදහන් ඕනෑම මධ්‍යක් හරහා ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැක.

ෆේස්බුක්: facebook.com/cashwagonlk

ඊ-මේල්: info@cashwagon.lk

වෙබ් අඩවිය: cashwagon.lk

මුදල් ලැබීම

අපගේ අරමුණ වන්නේ අනුමත කිරීමෙන් පසුව විනාඩි කිහිපයකින් ඔබගේ මුදල් ඔබවෙත ලබාදීමයි.

ඔබගේ අනුමත ණය ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබේනම්, කරුණාකර පහත සදහන් අපගේ පාරිභෝගික උපකාරක මාධ්‍ය හරහා සම්බන්ධ වන්න.

ඊ-මේල්: info@cashwagon.lk

වෙබ් අඩවිය: cashwagon.lk

අපට ගෙවීම් සිදු කිරීම

අපි ඔබගේ ණය කල්පිරීමේ දිනය පිළිබඳවත් ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීම් සිදුකිරීමට නියමිත දිනය පිලිබදවටත් අදාලව කොටසක් ඔබේ කොන්ත්රාත්තුවේ ඇතුළත් කර ඇත. කිසිදු දඩ ගාස්තුවක් නොලැබීම සඳහා නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ගෙවීමට වග බලාගන්නා ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.