ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මුදල් ණය
මට අවශ්‍යයි Rs. 12,000
මෙම මුදල දෙවනවර හා පසු අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි
දින
ණය මුදල
Rs. 12,000
අවසාන දිනය
ආපසු ගෙවීමේ මුලු මුදල
Rs.
පියවර 3කින් මුදල් ලබාගන්න
1
අයදුම්පත පුරවන්නඅන්තර්ජාල අයදුම්පත විනාඩි 5න් සම්පුර්ණ කරන්න
2
අනුමැතිය සඳහා රැඳි සිටින්නපැය කිහිපයක් තුල අනුමැතිය ලබාගන්න
3
මුදල් ලබාගන්නපැය 24ක් තුල බැංකුව හෝ ATM මගින් මුදල් අතටම ලබා ගන්න
අපගේ සේවය කවුරුන් සඳහාද?
දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ස්ථානය
22-55 අතරවයස
පුද්ගලික, රාජ්‍ය හා සෙසු වෘත්තිකයන්ට දැනට නියුතු රැකියාව
අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි
පාරදෘශ්‍ය අයකිරීමසියලු අයකිරීම් අපගේ Loan Calculator තුලින් ඉතා පැහැදිලිව දැක්වීම මගින් ඔබගේ තීරණ ගැනීම පහසු කරයි.
සරල ක්‍රම ඔස්සේමුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට ලිපිලේඛන හෝ ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි.
ඉතා වේගවත්පැය 24ක් තුල ණය මුදල ඔබට
ලංකාවේ ඕනෑම තැනක සිටඔබගේ වටිනා කාලය මිඩංගු නොකොට ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකය මගින් ණය මුදල් සඳහා අයදුම් කල හැක.
දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න
පාරිභෝගික අදහස්
අයදුම්කරුවන්  253,868
හදිසියේ පැමිණි අමතර bill කිහිපයක් නිසා පසුගිය මාසයේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක් පැනනැගුනා. Cashwagon වෙතින් ණයක් අයදුම් කර එය මගේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගැනීමට ගියේ ඉතා සුළු කාලයක් පමණයි. ආපසු ගෙවීමට සිදු වන්නේ කවදාද..., කුමන ප්‍රමාණයක් ද යන්න පැහැදිලි නිසා Cashwagon පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ.
සමිත් ද සිල්වාඅවිස්සාවේල්ල
මම Cashwagon ගෙන් දෙතුන් පාරක් ණය අරන් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳයි, customer service එක ගොඩක් professional.
රිකාස් මොහොමඩ්පුත්තලම
බැංකුව මගේ loan එක reject කලා. දුවගේ tuition fees නිසා මාසයේ bills කිහිපයක් ගෙවන්න සල්ලි මදි වුණා. වාසනාවට Cashwagon අපිට උදව් කලා. Thank you Cashwagon!
කේ. සුමන්තිරන්යාපනය
Go top