ක්ෂණික මුදල් පැය 24/7 පුරාවටම
මට අවශ්‍යයි Rs. 12,000
රු15,000 කට වැඩි මුදලක් දෙවනවර හා පසු අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි
දින
ණය මුදල
Rs. 12,000
අවසාන දිනය
ආපසු ගෙවීමේ මුලු මුදල
Rs.
පහසු ණයක් ගෙන පියවීම සරල පියවර 4 කින්
1
අයදුම්පත පුරවන්නඅන්තර්ජාල අයදුම්පත විනාඩි 5න් සම්පුර්ණ කරන්න
2
අනුමැතිය සඳහා රැඳි සිටින්නවිනාඩි 30ක් තුල අනුමැතිය ගැන දැනගන්න
3
මුදල් ලබාගන්නපැය 24ක් තුල ඔබේ බැංකු ගිණුමටම මුදල්
4
නැවත ගෙවන්නඅපගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් නැවත ගෙවන්න
අපගේ සේවය කවුරුන් සඳහාද?
දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ස්ථානය
20-60 අතරවයස
පුද්ගලික, රාජ්‍ය හා සෙසු වෘත්තිකයන්ට දැනට නියුතු රැකියාව
අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි
පාරදෘශ්‍ය අයකිරීමසියලු අයකිරීම් අපගේ Loan Calculator තුලින් ඉතා පැහැදිලිව දැක්වීම මගින් ඔබගේ තීරණ ගැනීම පහසු කරයි.
සරල ක්‍රම ඔස්සේමුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට ලිපිලේඛන හෝ ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි.
ඉතා වේගවත්පැය 24ක් තුල ණය මුදල ඔබට
ලංකාවේ ඕනෑම තැනක සිටඔබගේ වටිනා කාලය මිඩංගු නොකොට ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකය මගින් ණය මුදල් සඳහා අයදුම් කල හැක.
දැන්ම ඉල්ලුම් කරන්න
අපගේ ව්‍යාපාරික සහකරුවන්
Sampath bank
Pay easy lk
පාරිභෝගික අදහස්
අයදුම්කරුවන්  599,033
හදිසියේ පැමිණි අමතර bill කිහිපයක් නිසා පසුගිය මාසයේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක් පැනනැගුනා. Cashwagon වෙතින් ණයක් අයදුම් කර එය මගේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගැනීමට ගියේ ඉතා සුළු කාලයක් පමණයි. ආපසු ගෙවීමට සිදු වන්නේ කවදාද..., කුමන ප්‍රමාණයක් ද යන්න පැහැදිලි නිසා Cashwagon පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ.
සමිත් ද සිල්වාඅවිස්සාවේල්ල
මම Cashwagon ගෙන් දෙතුන් පාරක් ණය අරන් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳයි, customer service එක ගොඩක් professional.
රිකාස් මොහොමඩ්පුත්තලම
බැංකුව මගේ loan එක reject කලා. දුවගේ tuition fees නිසා මාසයේ bills කිහිපයක් ගෙවන්න සල්ලි මදි වුණා. වාසනාවට Cashwagon අපිට උදව් කලා. Thank you Cashwagon!
කේ. සුමන්තිරන්යාපනය
Go top